Jørgen Bech

Din lokale byrådsrepræsentant i Frederikssund Kommune

Lokjkj


Jørgen Bech i Frederikssund byråd

Udvikling og fremgang

Jeg er stærkt optaget af kvalitet i vores uddannelsessystem og kvalitets omsorg for de ældre og de handicappede. Det er kommunens kerneopgaver. 

Tidlig indsats og forebyggelse er nøgleord, men også øje for sammenhængskraften, så vi skaber en kommune i balance, hvor det bliver endnu bedre at bo, leve og arbejde, for alle.

Og den fundamentale politiske opgave er stadig, at sikre grundlaget for velfærd, nemlig flere arbejdspladser og tilflytning. 

Har du et forslag, eller vil du spørge om noget, så ring/skriv til mig. Jeg kommer gerne ud til en kop kaffe og en snak.

Udvikling og vækst

Fremgangen de sidste 4 år er tydelig. Vi skal fortsætte i udviklingssporet og tiltrække udvikling og vækst til HELE kommunen. Alle borgere og lokalområder skal mærke at udviklingen nu er kommet på landkortet.

Hornsherred er som et stort geografisk område, en vigtig del af kommunen og skal også fremover være en levende del af udviklingen, ikke et glemt udkantsområde. Det er vigtigt at alle områder og borgere føler, at de også er med.

I forhold til borgerne, skal skiftet fra myndighedskultur til servicekultur fortsætte, overalt. Der skal være færrest mulig regler og mest mulig frihed til selv at vælge.

Erhvervslivet er frontlinjen

Erhvervsliv og landbrug skaber velstand og dermed vores velfærd. Hvis du stemmer mig i byrådet, vil jeg fortsat samle flertal for mere gang i hjulene og flere arbejdspladser. Vores kommune skal fortsætte i erhvervs Top 10. 

Kerneopgaver skal løses bedre end godt

Omsorg for ældre og svage borgere, trivsel og læring på skolerne, ungdomsuddannelser, trafiksikkerhed, infrastrukturen og rekreative fritidsfaciliteter, erhvervspleje, kollektiv trafik med busser og fleksibel transport: Der er kun een måde at sikre penge til kvalitet - effektiv drift og arbejdsglæde. Det kan gøres uden at der opkræves mere i skat. Det kræver flere private arbejdspladser i kommunen og færre på offentlig forsørgelse.

Jørgen Bech er i byrådet (V), medlem af Uddannelsesudvalget, næstformand i Sundhedsudvalget samt medlem af Vækstudvalget og Teknisk Udvalg. 

Gruppeformand for Venstre i Frederikssund Kommune, bestyrelsesmedlem i Frederikssund Forsyning, udvalgsformand i lokalforeningen Skibby Aktive. 
Medstifter af gruppen "Vækst-team Frederikssund Kommune"

Valg i Frederikssund kommune 2017 

Find job i Frederikssund kommune


Kommunen er til for borgerne

22 maj 2017

Kommunen er til for borgerne, ikke omvendt

Kommunen skal fortsætte i reform- og udviklingssporet. Kvalitet i kerneopgaverne: Ældreomsorg, handicap-pleje, skoler, trafiksikkerhed og moderne kollektiv…
LÆS MERE

Mærkesager

17 maj 2017

Vi bygger bro - samarbejde på tværs, overalt, med alle

Vi skal ikke være naive. I årene, der kommer, er der benhård konkurrence kommunerne imellem. 


Vores styrke skal derfor udnyttes fuldt ud, på gode institutioner og skoler, kvalitet i uddannelser, plejehjem og fritidsfaciliteter. På god infrastruktur…

LÆS MERE

Om Jørgen

16 maj 2017

Jørgen Bech som major i Forsvaret

Født og opvokset i Rødovre på vestegnen. Har arbejdet og boet flere steder i Danmark og i udlandet. Siden 2000 fast bosiddende i Skibby, gift med Susanne, har 2 piger på 17 og 20 år og 2 drenge på 35 og 38 år.
Udstationeret otte år i Tyskland, Holland og Afghanistan, major (pens 2016).…
LÆS MERE

Vores kommune

15 maj 2017

Vi er på vej - et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde

Det er især børnene og de unge det handler om! En tidlig indsats og forebyggelse overalt. 

Vi er kommet langt med at gøre…

LÆS MERE