Jørgen Bech

Brug din stemme på Jørgen til valget i Frederikssund 2021

Landsbyerne

7. januar 2021

Landsbypolitik

Selvfølgelig bør der etableres en landsbypolitik. Det er en meget vigtig udmelding, fordi den skal være med til at gøre det attraktivt for at flere, også i fremtiden, vil bo i  vores landsbyer.  Det synspunkt har Venstre fortsat, selvom det ikke endnu er lykkedes at danne flertal for det. Om der er flertal for en landsbypolitik, det skal vi afgøre i kommunalvalget 2021. 

Mange landsbyer

I Frederikssund Kommune er der 33 landsbyer med i alt ca. 6.200 indbyggere ud af kommunens ca. 44.725. Den største landsby er Skuldelev og den mindste er Hellesø. Landsbyerne er opdelt i 6 større landsbyer, 12 særlige landsbyer og 15 landzonelandsbyer.  (skal opdateres)

Identitet og kvalitet

Alle kommunens borgere har glæde af levende landsbyer. De er en del af vores identitet og oplevelsen. Landsbyernes attraktion knytter sig f.eks. til de tætte og levende bo-miljøer samt de kulturhistoriske værdier. Målet bør derfor være, at vi også i fremtiden kan tiltrække nye borgere til landsbyerne samt bevare den enkelte landsbys særlige identitet og kvaliteter. 

Når #KV21 valgkampen og kommunalvalget i Frederikssund er overstået, så vil vi se om der denne gang kan dannes et flertal for en landsbypolitik. 

Moderniseringer skal være mulige

Dette kan f.eks. ske ved at også bygninger i landsbyerne kan moderniseres og tilpasses nutidens behov. Der bør i hvert fald ikke stilles politiske hindringer i vejen for dette, som vi har set eksempler på. Det skal nemlig kunne give mening for boligejerne - også økonomisk - at videreføre og vedligeholde bygningerne, naturligvis i respekt for væsentlige kulturhistoriske værdier. 

Lovgivningen betyder at udvikling primært kan ske på de eksisterende matrikler. Der er kun mulighed for nye boligområder ved enkelte af de større landsbyer. 

Rummelighed er nødvendig

Derfor er det vigtigt, at vi lokalpolitisk sikrer rummelighed, hvor vi kan. Ellers er der risiko for at landsbyerne dør hen.  Det siger Jørgen Bech som byrådsmedlem for Venstre: "En landsbypolitik bør være handlingsrettet og udarbejdes sammen med landsbyerne. Jeg håber, at vi i det ny byråd kan opnå enighed om at skabe den landsbypolitik, som vores borgmester har lagt op til"