Jørgen Bech

Brug din stemme på Jørgen til valget i Frederikssund 2021

Om Jørgen

20. september 2020

Jørgen Bech som major i Forsvaret

Født og opvokset i Rødovre på vestegnen. Har arbejdet og boet flere steder i Danmark og i udlandet. Siden 2000 fast bosiddende i Skibby, gift med Susanne, har 2 piger på 17 og 20 år og 2 drenge på 35 og 38 år.

Udstationeret otte år i Tyskland, Holland og Afghanistan, major (pens 2016). Har arbejdet med bl.a. kommunikation, virksomhedsstyring og virksomhedsstrategi. 


Byrådsmedlem og formand for Plan & Miljøudvalget. Næstformand for Teknisk Udvalg samt medlem af Opvækstudvalget og Udvalget for By og Land. I sidste byrådsperiode næstformand i Sundhedsudvalget, medlem af Uddannelsesudvalget, Teknisk Udvalg samt Vækstudvalget. Jørgen er samtidig gruppeformand for Venstre og her aktiv som Bestyrelsesmedlem i Skibby Aktive samt som næstformand for borgerforeningen 

Husk mig på valgdagen og jeg husker dig i hele byrådsperioden

Tidligere: Medlem af politilokalrådet, skolebestyrelsen Marbækskolen, bestyrelsen for Skibby Fodbold SIK,  og Skibby Skovbørnehave.