Jørgen Bech

Din lokale byrådsrepræsentant i Frederikssund Kommune

Om Jørgen

20. november 2017

Jørgen Bech som major i Forsvaret

Født og opvokset i Rødovre på vestegnen. Har arbejdet og boet flere steder i Danmark og i udlandet. Siden 2000 fast bosiddende i Skibby, gift med Susanne, har 2 piger på 17 og 20 år og 2 drenge på 35 og 38 år.
Udstationeret otte år i Tyskland, Holland og Afghanistan, major (pens 2016). Har arbejdet med bl.a. kommunikation, virksomhedsstyring og virksomhedsstrategi. Er p.t. tekstforfatter for Standout Media. 

Husk mig på valgdagen og jeg husker dig i hele byrådsperioden


Nuværende: Byrådsmedlem. Medlem af Uddannelsesudvalget, Vækstudvalget, Teknisk Udvalg, næstformand i Sundhedsudvalget samt gruppeformand for Venstre. Bestyrelsesmedlem i Skibby Aktive og Frederikssund Forsyning. Aktiv i Skibby Venstreforening.

Medinitiativtager til Vækst-team Frederikssund og Initiativtager til borgerforeningen Frederikssundsmotorvejnu

Tidligere: Medlem af politilokalrådet, skolebestyrelsen Marbækskolen, bestyrelsen for Skibby Fodbold SIK,  og Skibby Skovbørnehave.