Jørgen Bech

Din lokale byrådsrepræsentant i Frederikssund Kommune

Vores kommune

20. november 2017

Tidlige indsats betaler sig
Vi er på vej - et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde

Tidlig indsats skal betale sig

Det er især børnene og de unge det handler om! En tidlig indsats og forebyggelse overalt. 

TRIVSEL OG FAGLIGHED I SKOLER OG INSTITUTIONER

Vi er kommet langt med at gøre institutioner og skoler bedre, men der er fortsat langt til vi er det bedste i landet med de bedste resultater, til gavn for de unge og deres indgang til erhvervs- og uddannelses livet. Her er der fortsat stærkt behov for konkret handling, mindre snak og færre rapporter. 

Husk mig på valgdagen - jeg husker dig i hele byrådsperioden

ALLE TALER OM KERNEOPGAVER - HVAD ER DET

Kommunens kerneopgaver - altså de helt grundlæggende opgaver - de skal udføres ordentligt og effektivt. Jeg taler her om, at ældrepleje og omsorg skal være i orden - for når man har påtaget sig et ansvar, så må man også varetage det ordentligt og redeligt, andet kan man ikke være bekendt. 

BEDSTE KOMMUNE I LANDET - HVORFOR IKKE?

Min vision er, at vores kommune bliver en kommune i landet, som alle taler godt om, når de skal sammenligne deres egen kommune. Efter næsten fire år med John Schmidt Andersen ved roret, ligger vi langt bedre i alle sammenligninger. Det giver os rigtig gode muligheder for at komme videre. Vi har sammen skabt mange gode, meningsfulde reformer til gavn for borgerne. Vi har skabt helt ny optimisme og dynamik. Det skal vi bygge videre på. 

Mit mål er, at vores område bliver til den bedste kommune i hele Danmark. Alle skal mærke at de også er en del af kommunen og udviklingen. Vi skal tale os selv op, så andre også kan li' at være her, og så nye beboere har lyst til at slå sig ned her. 

Vi skal skabe mere VÆKST og mere UDVIKLING gennem flere private arbejdspladser. Vi skal fortsætte væksten med ca. 300 nye private jobs om året. Det skaber en rigere kommune med større velfærd. Også Hornsherred skal være en levende og aktiv del af kommunens landkort. Alle potentialer skal i spil. Det gavner os alle. 

For mig er det vigtigt, at kommunalpolitik gøres til noget HELT nyt, hvor vælgerne, borgerne også rigtig kan mærke, at de har et byrådsmedlem, som brænder for at repræsentere dem. Hvor borgerne får langt større indflydelse på de beslutninger, der træffes. Det jeg hader allermest i denne verden - næst efter terror og kriminalitet - det er myndighedstyranni !

Kommunen er til for borgerne - ikke omvendt. Alle myndigheder har magt, også til at sige "nej" og til at trække sager i langdrag. Jeg vil gerne være den, som aktivt og åbent modarbejder enhver form for myndighedstyranni, hver gang vi støder på det. 

Jeg vil aldrig være den, som anvender de snævreste fortolkninger af love og regler. Vores - altså borgernes frihed - under ansvar - ligger mig meget på sinde.

Vores veje, parker, stræder, stier, bygninger osv. skal være i orden, så alle kan se, at her er en kommune, som har orden i sagerne og som præsenterer sig godt. Det kræver nytænkning og handlekraft, at få mest muligt ud af vores sparsomme ressourcer og for at undgå spild.

Landsbyerne

10. december 2017

Landsbypolitik

Forleden skrev vores borgmester, John Schmidt Andersen, i den nye Hornsherred Lokalavis, at vi bør etablere en landsbypolitik. Det er en meget vigtig udmelding, som jeg naturligvis er helt enig i. Vi bør fastlægge en politik, der kan understøtte landsbyerne. Den skal være med til at gøre det attraktivt for at flere, også i fremtiden vil bo i landsbyerne.  Om der er flertal for en landsbypolitik, det skal vi afgøre i kommunalvalget 2017. 

Mange landsbyer

I…

LÆS MERE

Respekt for borgerne

9. juni 2020

Borgere i Skibby bibliotekshave

KV17 - Frederikssund
RESPEKT FOR BORGERNE

Det er 10 år siden kommunerne blev sammenlagt, men det har endnu ikke givet alle de servicefordele for borgerne, som var tiltænkt. Vi er i de sidste 4 år kommet et godt stykke…

LÆS MERE