Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

8. april 2022

Artikler

jørgen bech fortsat kritisk overfor regionens graveplaner

Formanden for Plan- og Miljøudvalget er langt fra begejstret for den råstofplan, Region Hovedstaden ventes at sende i høring.

Otte steder i i Frederikssund Kommune kan blive udlagt som graveområder, hvis politikerne i Region Hovedstaden efter en høringsperiode på otte uger ender med at nikke til indholdet i Råstofplan 20.
Han forudser, at Frederikssund kommune vil benytte lejligheden til at skrive et høringssvar med et stort set identisk indhold i forhold til, da planerne først blev fremlagt. Læs hele artiklen Vi skal ikke have flere grusgrave i kommunen

grus

Foto: Kenn Thomsen

nu lysner det for skibby bakke

Jørgen Bech ved Skibby
Formand for Plan & Miljøudvalget, Jørgen Bech, på området, hvor der er planlagt 97 nye boliger. 

Det er ikke altid så let med et stort byggeri på en stor og bar mark. Det gælder især, når området – som med det aktuelle projekt ”Skibby Bakke”- også skal klimasikre 10 hektar jord 100 procent med et såkaldt LAR projekt (lokal afvanding af regnvand). Det fortæller Jørgen Bech, formand for Plan & Miljøudvalget i Frederikssund Kommune til lokalavisen. 

-Der etableres søer og adskillige wadier, som leder regnvandet væk samt holder det tilbage. Det skal klimasikre den store bebyggelse med i alt 97 boliger. Læs artiklen fra Hornsherred Lokalavis her

– Det er utrolig vigtigt, at der er tilstrækkelig nedsivning i søerne, så anlæggene sikrer, at man ikke får oversvømmelser ved kraftig regn og skybrud.  – Netop nedsivningen i søerne har desværre voldt mange problemer, forklarer han. – Nu er der givet tilladelse til vejprojektet. Forhåbentlig kan man gå i gang i løbet af maj måned. Nedsivningstilladelsen mangler endnu, men med de andre tilladelser kan man snart gå i gang med byggemodning af veje, stier o.lign.

Jørgen Bech fortæller at byggemodningen formentlig vil tage cirka 10 måneder, hvorefter boligbyggeriet kan sættes i gang, så snart byggetilladelserne for de første huse er på plads.   

Stor efterspørgsel

Lokalplanen for de 97 boliger blev godkendt den 10. marts 2020. 

Derefter skulle der anlægges en ny hovedkloakledning på arealet, og det har også taget tid. 

– Jeg har lært på den hårde måde, at planlægning af- og tilladelser til et byggeri i denne størrelse på bar mark –  især med LAR anlæg – ikke er så enkelt, som jeg selv troede, dengang vi startede det op for et par år siden, fortsætter Jørgen Bech. 

– Der skal tålmodighed til, og nu er projektet i god gænge. Det glæder mig rigtig meget, for også Skibby har brug for flere boliger. Der er nemlig rigtig stor efterspørgsel fra folk, som gerne vil bo i Skibby, og det er glædeligt. Det skaber liv og aktivitet i byen, i foreningerne og i institutionerne. 
– Der går ikke en uge, uden at nogen spørger mig om, hvornår byggeriet går i gang. 
– Det bliver dejligt, når de første huse står klar. Forhåbentlig til en masse glade beboere, siger Jørgen Bech.

Fakta:

Skibby Bakke boligområdet er på cirka 10 hektar og ligger øst for Skibby. Det bliver et blandet boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. 

Vej- og stisystem placeres og udformes med henblik på trafiksikkerhed og skal være med til at give området en særlig karakter.  Området er en del af et større byudviklingsområde i Skibby Øst, og lokalplanen skal derfor sikre, at der er en sammenhæng mellem de tilstødende byudviklingsområder mod nord, syd og øst, der på sigt også kan udbygges. Lokalplanen fastlægger fællesarealer, rekreative forbindelser og grønne strukturer for at skabe en forbindelse med Skibby og det omkringliggende landskab og give området værdi for kommende beboere. 

Lokalplanen skal desuden sikre, at området indrettes med anlæg til lokal håndtering af regnvand via render, grøfter, wadi og bassiner.

Ikke KUN NYE boliger i vinge

Jørgen Bech skriveri avisen om den store boligmangel. Der er mangel på boliger, overalt. Når noget nyt bliver bygget, går der ikke længe før alt er udlejet. Der er derfor brug for flere boliger til flere, unge som ældre. Det glæder mig derfor, at vi nu kan igangsætte lokalplanlægning for et byggeri med ca. 130 mindre lejligheder, primært til unge. Det skal ligge i Frederikssund by, i Nygade, lige overfor Sillebroen. Du kan læse hele artiklen Bo i Frederikssund, Skibby, Jægerspris, Slangerup eller Vinge

Klik her og se andre avisartikler om Jørgen

Her kan du se læse en række artikler om Jørgen Bechs indsats i byrådet, så du kan danne et billede af hvem du ønsker at stemme på til kommunalvalget i 2021 - kv21.

37 mio. kr. er mange penge

Venstre 24. marts 2023

Der mangler 37 mio. kr. !


Det meldte borgmester Tina Tving Stauning forleden dag ud i pressen. Endda før byrådet overhovedet var blevet informeret. Udover at dette er uhørt, så får manglen alvorlige konsekvenser. 

Det er nemlig forfærdelig mange penge at mangle så tidligt på året. Det…

LÆS MERE

Venstre 25. marts 2022

HAR IKKE TAGET HENSYN TIL LANDSKAB, NATUR OG MENNESKER

I mit optik har regionen ikke tilgodeset hensynet til landskab, natur og landsbyer. Råstofplanen er endelig vedtaget af regionen 12. oktober 21.

Frederikssund Kommune byråd har forsøgt at påvirke planen ved både dialog og flere høringsvar. Det har desværre ikke ændret meget.  Jeg synes, det virker voldsomt. Vi er selvfølgelig helt med…
LÆS MERE

Venstre 14. marts 2022

Motorvejen og broen

Jeg har med stor glæde læst folketingets ny aftale om infrastruktur. Den nuværende regering vil i lighed med den forrige også færdiggøre Frederikssundsmotorvejen, men desværre er oplægget at det først sker i 2026. 

Der bør kunne skabes enighed om en tidligere igangsættelse. Frederikssundmotorvejen er det eneste større anlæg, som umiddelbart kan iværksættes:…

LÆS MERE

Venstre 4. november 2021

Naturpark Mølleåen

– Netop i denne mærkelige Corona tid, har naturen vist sig som åndehuller for os mennesker, og vi er også i Frederikssund Kommune meget optaget af at sikre adgang til naturen for så mange som muligt. Naturparken her er landskabelig smuk, med stor naturrigdom og en kulturel interessant historie og baggrund. 

LÆS MERE

Venstre 17. oktober 2021

Læs flere artikler

Hvis du vil læse mere om Jørgen, så kan du via dette link læse en række andre avisartikler, hvor Jørgen Bech er nævnt. Det sker via www.paqle.dk, som opsamler de aktuelle artikler. Håber du har lyst at læse mere :-) 


LÆS MERE