Kommunalvalg 2021 Frederikssund Din Kandidat

Stem personligt på Jørgen Bech i 2021

en blomstrende kommune med Jørgen Bech

JEG samARBEJDER FOR UDVIKLING AF KOMMUNEn OG DENS LOKALOMRÅDER

  • Kvalitet i vores dagtilbud, uddannelsessystem og kvalitet i omsorgen for de ældre og de handicappede er de vigtigste kerneopgaver 
  • Grøn omstilling, naturen og vores fjorde skal sikres 
  • Jeg modvirker centralisering og ønsker en kommune med stærke lokalområder, fordi vi har en stor kommune med mange forskellige bystørrelser og landområder
  • Et godt sted at bo for flere. Det kræver flere boliger, som kan betales 
  • Flere indbyggere, flere arbejdspladser, mere erhvervsliv og kvalitetslandbrug. Det skaber velstand og underbygger vores velfærd 

en blomstrende kommune med Jørgen Bech

Fælles opgaver, mere kvalitet

Kommunen er vores fælles virksomhed, som skal løse fælles opgaver for fællesskabet inden for lovens rammer. De opgaver fortjener at blive løst bedre end bare "godt-nok", fordi borgerne har reelt ikke andre steder at gå hen. 

Omsorgen for ældre og svage borgere skal være bedre. Det samme gælder trivsel og læring på skolerne. Kvaliteten skal sikres ved ved at skabe arbejdsglæde og ægte engagement blandt kommunens mange medarbejdere. 

Servicevirksomhed

En kommune er først og fremmest en stor servicevirksomhed, og vi indbyggere er dens kunder. Vi skal finde den bedste måde til løse opgaverne for kunderne. Nej til ”myndighedskulturen” og ind med ”servicekultur”. Frihed for borgerne under ansvar for fællesskabet. Det bør praktiseres overalt, hvor loven gør det muligt, både i små og store sager. Kommunen er nemlig til for borgerne, ikke omvendt.

Et lokalt demokrati styrker fællesskabet. For mig er det uhyre vigtigt, at borgere inddrages og føler, at de er en del af storkommunen. Derfor kan man forvente at blive taget alvorligt og hørt, hvor dette er muligt. Det betyder ikke at alle kan få deres vilje, men at der bliver lyttet, før der træffes en endelig beslutning.

Optimisme er grundstoffet i en blomstrende kommune

Udvikling og fremgang er vigtig og nødvendig. Vi skal ikke glemme, at alternativet til fremgang er stilstand. Og stilstand - mens andre kommuner bevæger sig fremad - svarer til at bakke!

Fremgangen de sidste 8 år er meget tydelig. Der er skabt ny optimisme og ny dynamik. Vi skal fortsætte i udviklingssporet og tiltrække mere udvikling til HELE kommunen. Læs her om de mange resultater siden 2014.

Motorvejen helt til Frederikssund NU - ikke først i 2031

De sidste 21 km skal i gang før 2026, for tusinder af timer spildes i kø på landevejen, og det tager ca. 5 år at bygge den. Vi skal presse på, for det bliver heller ikke billigere. Jeg er formand for foreningen FrederikssundsmotorvejNU, som du kan læse mere om her FrederikssundsmotorvejNU.

Antallet af personlige stemmer afgør om jeg kan fortsætte mit arbejde for en endnu mere klimavenlig og attraktiv kommune, mere gang i hjulene, mere bosætning og flere arbejdspladser. Har du et forslag, eller spørgsmål, så ring eller skriv til mig. Jeg kommer altid gerne ud til en snak.

By og Land

Hornsherred er som det største geografiske område en vigtig del af kommunen og har et stort potentiale. Hornsherred skal også i fremtiden være en levende del af udviklingen, hvor vi skal finde veje sammen, fx gennem en styrket landsbypolitik. Det er vigtigt at opnå politisk enighed om hvad der må bygges i landsbyerne i hele kommunen.

Erhvervslivet er frontlinjen

Erhvervslivet og landbruget skaber velstand og dermed vores velfærd. Hvis du stemmer mig i byrådet, vil jeg gør mit til at kommunen gør sit til at få mere gang i hjulene og flere arbejdspladser. Vores kommune skal tilbage i erhvervs Top 10.

Kommunens kerneopgaver skal løses bedre end bare god nok

Omsorg for ældre og svage borgere, trivsel og læring på skolerne, ungdomsuddannelser, trafiksikkerhed, infrastruktur og rekreative fritidsfaciliteter, erhvervspleje, kollektiv trafik med busser og fleksibel transport og meget mere: Der er kun een måde at sikre penge til kvalitet - effektiv drift og arbejdsglæde. Dette kan gøres uden at der opkræves mere i skat. Det kræver at vi får flere private arbejdspladser i kommunen og færre på offentlig forsørgelse.

Udvikling er det modsatte af afvikling

Vinge projektet er godt i gang, men vi skal ikke glemme det vi allerede har. Der skal også udvikling til i Frederikssund by, i Slangerup, i Jægerspris og i Skibby. 

De skal alle være dynamoer for udvikling af bosætning, erhverv og gode institutioner og skoler. Læs fx denne artikel om boliger i Skibby

Besøg mig også på Facebook

Venstre 18. oktober 2021

Artikler

jørgen bech fortsat kritisk overfor regionens graveplaner

Formanden for Plan- og Miljøudvalget er langt fra begejstret for den råstofplan, Region Hovedstaden ventes at sende i høring.

Otte steder i i Frederikssund Kommune kan blive udlagt som graveområder, hvis politikerne i Region Hovedstaden efter en høringsperiode på otte uger ender med at nikke…
LÆS MERE

Venstre 17. oktober 2021

Flere boliger også til unge og ældre

Jørgen Bech ønsker flere boliger

Ikke kun i Vinge

LÆS MERE

Venstre 17. oktober 2021

Sundhedshuset Frederikssund Sygehus

Frederikssund Kommune Sygehus Sundhedshus

Foto: Region Hovedstaden

LÆS MERE

Venstre 17. oktober 2021

En blomstrende kommune

en blomstrende kommune med Jørgen Bech

Vær med til at få vores kommune til at blomstre. Både ved at styrke biodiversiteten, men også med at få den til at blomstre…

LÆS MERE

Venstre 17. oktober 2021

Ældreomsorg og aktive seniorer

Flere seniorboliger

VALGFRIHED OG RESPEKT

Venstre vil sikre, at alle borgere bliver…
LÆS MERE

Venstre 17. oktober 2021

Job i Frederikssund Kommune

Der er kæmpestor efterspørgsel efter boliger i Frederikssund Kommune. Når nybyggeri går i gang, er det meste lejet ud eller solgt inden det er bygget færdigt. Det gælder alle steder i kommunen. 

LÆS MERE

Venstre 17. oktober 2021

Job i Frederikssund Kommune

Rekruttering og fastholdelse

Ligesom så mange andre kommuner, er vi i konkurrence med at skaffe kvalificerede og dygtige, engagerede medarbejdere til kommunens mange og vigtige funktioner.  Der er godt 3.500 ansatte i kommunen, og der søges konstant flere. Mange jobs er vanskelige at besætte, bl.a. pga. de store afstande og fordi der generelt er mangel på arbejdskraft. For en så stor…
LÆS MERE

Venstre 17. oktober 2021

Grøn omstilling i Frederikssund Kommune

klimahandleplan for Co2 reduktion

 Venstre stillede i november 2018 forslag om en klimastrategi, som kunne samle byrådet. Frederikssund Kommune skal som virksomhed være uafhængig…

LÆS MERE

Venstre 17. oktober 2021

MOTORVEJ

Her slutter Frederikssundmotorvejen indtil videre

Regeringen har besluttet at Frederiksundmotorvejen først færdiggøres fra 2026. Med 5 års byggetid af de 21 km, så kan vi først køre på den i 2031. Det er alt for sent, når det er landets mest rentable projekt. 

LÆS MERE