Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech
en blomstrende kommune med Jørgen Bech

En stor tak for genvalget til kommunalbestyrelsen. Der var 467 vælgere, der viste deres tillid ved at stemme personligt på mig, den 16. november 2021.
I mine øjne er det en tillidspost at være valgt til kommunalbestyrelsen, og den er baseret på tillid fra de vælgere, der stemmer personligt.  


VALGET ER SLUT - HVERDAGEN BEGYNDER

Først og fremmest, 1000 tak for DIN støtte til min valgkamp. Jeg fik et personligt godt valg med 467 personlige stemmer, hvilket var en fremgang for mig på 16 pct. Dette gav fortsat en plads i byrådet.  
Desværre gik Venstre samlet tilbage med ca. 7 pct, og selvom socialdemokratiet gik ca. 5 pct. Tilbage, så betød tilbagegangen at vi mistede borgmesterposten og gik tilbage fra 9 mandater ud af 23 til 7 mandater. 
Derved mistede vi muligheden for de næste 4 år at påvirke kommunens udvikling lige så meget i positiv retning, som vi har gjort igennem de seneste 8 år.  Socialdemokratiet fik også 7 mandater, og er dermed ikke større end Venstre, men det lykkedes dem med at tilrane sig borgmesterposten ved hjælp af 5 stemmer fra Enhedslisten, SF, Radikale og fjordlandslisten.


Jeg vil naturligvis fortsætte med at søge indflydelse, hvor jeg kan, og har bl.a. fået fire udvalgsposter i hhv. Plan & Teknikudvalget, udvalget for Klima, Natur & Energi, udvalget for Job, Erhverv & Kultur samt i udvalget for Skole, Klub og SFO.  

Jeg vil ønske dig og din familie en Glædelig Jul og et Godt Nytår, mange hilsner, Jørgen

TAK FOR JERES TILLID

Tillid er en mærkesag, At være valgt til byrådet er en "tillidspost".  Det er en post, baseret på tillid fra de vælgere, der stemmer personligt på én.  Der var præcist 467 vælgere, der viste deres tillid, ved at stemme personligt på mig, den 16. november.  

Det er netop dem, og alle mine aktive støtter, som jeg skylder en kæmpestor tak. Tak for jeres hjælp og tillid.

Det er en hjælp og en tillid, som jeg takker for, og som jeg vil gøre alt for at leve op til - også i de kommende fire år. For mig handler det om at øve indflydelse, til gavn for os indbyggere, overalt hvor det er muligt. 

For mig er målet, at alle lokalområder i vores store kommune kan udvikle sig positivt - og at vi får alle med.  At ikke alt kræver en politisk beslutning, for vi skal - som borgere - selv ha' mere ansvar og kunne træffe frie valg, ikke tvang via offentlige monopoler.  

Udvikling sker gennem samarbejde. Sammen håber jeg vi kan fortsætte med at skabe en ordentlig og servicevenlig kommune. En kommune, hvor endnu flere ønsker at bo, leve og arbejde. 

Så hjælp mig med at tale vores lokale områder op. Der er naturligvis altid udfordringer og problemer, der skal løses. Det er livets vilkår, men det gavner, hvis vi sammen, kan finde ud af, hvordan vi kan gøre det bedre. Det er målet - og samtidig det, som former opgaven.

Med ønsket om en glædelig, kommende julemåned, 

Med venlig hilsen Jørgen Bech

Byrådsmedlem (V)

en blomstrende kommune med Jørgen Bech

JEG kæmper FOR UDVIKLING AF vores KOMMUNE OG DENS LOKALOMRÅDER

  • Kvalitet i vores dagtilbud, uddannelsessystem og kvalitet i omsorgen for de ældre og de handicappede er de vigtigste kerneopgaver 
  • Grøn omstilling, naturen og vores fjorde skal sikres 
  • Jeg modvirker centralisering og ønsker en kommune med stærke lokalområder, fordi vi har en stor kommune med mange forskellige bystørrelser og landområder
  • Et godt sted at bo for flere. Det kræver flere boliger, som kan betales 
  • Flere indbyggere, flere arbejdspladser, mere erhvervsliv og kvalitetslandbrug. Det skaber velstand og underbygger vores velfærd 

en blomstrende kommune med Jørgen Bech

Fælles opgaver, mere kvalitet

Kommunen er vores fælles virksomhed, som skal løse fælles opgaver for fællesskabet inden for lovens rammer. De opgaver fortjener at blive løst bedre end bare "godt-nok", fordi borgerne har reelt ikke andre steder at gå hen. 

Omsorgen for ældre og svage borgere skal være bedre. Det samme gælder trivsel og læring på skolerne. Kvaliteten skal sikres ved ved at skabe arbejdsglæde og ægte engagement blandt kommunens mange medarbejdere. 

Servicevirksomhed

En kommune er først og fremmest en stor servicevirksomhed, og vi indbyggere er dens kunder. Vi skal finde den bedste måde til løse opgaverne for kunderne. Nej til ”myndighedskulturen” og ind med ”servicekultur”. Frihed for borgerne under ansvar for fællesskabet. Det bør praktiseres overalt, hvor loven gør det muligt, både i små og store sager. Kommunen er nemlig til for borgerne, ikke omvendt.

Et lokalt demokrati styrker fællesskabet. For mig er det uhyre vigtigt, at borgere inddrages og føler, at de er en del af storkommunen. Derfor kan man forvente at blive taget alvorligt og hørt, hvor dette er muligt. Det betyder ikke at alle kan få deres vilje, men at der bliver lyttet, før der træffes en endelig beslutning.

Optimisme er grundstoffet i en blomstrende kommune

Udvikling og fremgang er vigtig og nødvendig. Vi skal ikke glemme, at alternativet til fremgang er stilstand. Og stilstand - mens andre kommuner bevæger sig fremad - svarer til at bakke!

Fremgangen de sidste 8 år er meget tydelig. Der er skabt ny optimisme og ny dynamik. Vi skal fortsætte i udviklingssporet og tiltrække mere udvikling til HELE kommunen. Læs her om de mange resultater siden 2014.

Motorvejen helt til Frederikssund NU - ikke først i 2031

De sidste 21 km skal i gang før 2026, for tusinder af timer spildes i kø på landevejen, og det tager ca. 5 år at bygge den. Vi skal presse på, for det bliver heller ikke billigere. Jeg er formand for foreningen FrederikssundsmotorvejNU, som du kan læse mere om her FrederikssundsmotorvejNU.

Antallet af personlige stemmer afgør om jeg kan fortsætte mit arbejde for en endnu mere klimavenlig og attraktiv kommune, mere gang i hjulene, mere bosætning og flere arbejdspladser. Har du et forslag, eller spørgsmål, så ring eller skriv til mig. Jeg kommer altid gerne ud til en snak.

Jørgen Bech kæmper for dig

Jørgen Bech kæmper i dag for dig i kommunen 

(foto: et sted i Afghanistan, 2004)

BY OG LAND

Hornsherred er som det største geografiske område en vigtig del af kommunen og har et stort potentiale. Hornsherred skal også i fremtiden være en levende del af udviklingen, hvor vi skal finde veje sammen, fx gennem en styrket landsbypolitik. Det er vigtigt at opnå politisk enighed om hvad der må bygges i landsbyerne i hele kommunen.

ERHVERVSLIVET ER FRONTLINJEN

Erhvervslivet og landbruget skaber velstand og dermed vores velfærd. Hvis du stemmer mig i byrådet, vil jeg gør mit til at kommunen gør sit til at få mere gang i hjulene og flere arbejdspladser. Vores kommune skal tilbage i erhvervs Top 10.

KOMMUNENS KERNEOPGAVER SKAL LØSES BEDRE END BARE GOD NOK

Omsorg for ældre og svage borgere, trivsel og læring på skolerne, ungdomsuddannelser, trafiksikkerhed, infrastruktur og rekreative fritidsfaciliteter, erhvervspleje, kollektiv trafik med busser og fleksibel transport og meget mere: Der er kun een måde at sikre penge til kvalitet - effektiv drift og arbejdsglæde. Dette kan gøres uden at der opkræves mere i skat. Det kræver at vi får flere private arbejdspladser i kommunen og færre på offentlig forsørgelse.

UDVIKLING ER DET MODSATTE AF AFVIKLING

Vinge projektet er godt i gang, men vi skal ikke glemme det vi allerede har. Der skal også udvikling til i Frederikssund by, i Slangerup, i Jægerspris og i Skibby. 

De skal alle være dynamoer for udvikling af bosætning, erhverv og gode institutioner og skoler. Læs fx denne artikel om boliger i Skibby

Besøg mig også på Facebook

Nej til flere grusgrave i kommunen

Venstre 13. november 2021

Nejtak til flere grusgrave

Nej tak til flere grusgrave, her ved Onsved og Krogstrup

"Jeg synes, det virker voldsomt. Vi er selvfølgelig helt med på hensigten, der handler om at sikre, at der er råstoffer.…
LÆS MERE

Venstre 13. november 2021

Artikler

jørgen bech fortsat kritisk overfor regionens graveplaner

Formanden for Plan- og Miljøudvalget er langt fra begejstret for den råstofplan, Region Hovedstaden ventes at sende i høring.

Otte steder i i Frederikssund Kommune kan blive udlagt som graveområder, hvis politikerne i Region Hovedstaden efter en høringsperiode på otte uger ender med at nikke…
LÆS MERE

Venstre 7. november 2021

En blomstrende kommune

Du kan også være med til at få vores kommune til at blomstre. Både ved at styrke biodiversiteten, men også med at få den til at blomstre på andre måder.  Jeg uddeler en lille pose med frø. Forhåbentlig kan vi også få en god snak om vores kommune i optakten til kommunalvalget den 16. november. Hvis du har noget på hjerte eller noget du vil sige til mig, så er du altid velkommen til at skrive eller…
LÆS MERE

Venstre 4. november 2021

TAG KANDIDATTESTEN

Der er ca 85 kandidater til kommunalvalget 2021 i Frederikssund Kommune. Det er mange at kandidater at skulle tage stilling til. 

Med en kandidattest kan du nemt og hurtigt få indblik i, hvilke politiske kandidater du er mest enig med.

LÆS MERE

Brug din stemme aktivt

Venstre 4. november 2021

en blomstrende kommune med Jørgen Bech

JEG kæmper for min kommune og dens indbyggere

Byrådsmedlem siden 2014. Nuværende Formand for Plan & Miljøudvalget, Næstformand for Teknisk Udvalg samt medlem af Opvækstudvalget og Udvalget for By og Land. 

I…
LÆS MERE

Venstre 4. november 2021

Flere boliger også til unge og ældre

Jørgen Bech ønsker flere boliger

Ikke kun i Vinge

Der er mange, som henvender sig til mig om boliger i Frederikssund Kommune, især om lejligheder,…
LÆS MERE

Venstre 4. november 2021

frederikssund MOTORVEJ

Her slutter Frederikssundmotorvejen indtil videre

Regeringen har besluttet at Frederiksundmotorvejen først færdiggøres fra 2026. Med 5 års byggetid af de 21 km, så kan vi først køre på den i 2031.…

LÆS MERE

Venstre 4. november 2021

Grøn omstilling i Frederikssund Kommune

Venstre stillede i november 2018 forslag om en klimastrategi, som kunne samle byrådet. Frederikssund Kommune skal som virksomhed være uafhængig af fossile brændsler i 2030. Og som geografisk område være CO2-neutralt i 2045. Dermed blev målene sat allerede i 2019, og siden da er der arbejdet på at konkretisere indsatserne for at nå målene.  

LÆS MERE

Venstre 4. november 2021

Boliger i Frederikssund Kommune

Der skal ske mere end der er sket - også i Skibby


Vi har i dag en kommune, der er i stærk fremgang, på alle områder. Det skaber optimisme, tiltrækker nye borgere og flere arbejdspladser. Også i Skibby mærker man optimismen. Der er et helt ny børnehus, nye idrætsfaciliteter på vej, et helt nyt boligområde tager form med ca. 200 nye boliger. Nu sætter vi arbejdet…

LÆS MERE