Din kandidat til kommunalvalget 2021

Stem personligt på Jørgen Bech i 2021

Jørgen Bech i Frederikssund byråd

Jeg samarbejder for udvikling og fremgang til gavn for indbyggerne i kommunen. Naturen, vores fjorde, kvalitet i vores dagtilbud, uddannelsessystem og kvalitet i omsorgen for de ældre og de handicappede, det er vigtige kerneopgaver, som medvirker til at gøre kommunen tiltrækkende for flere nye indbyggere og flere jobs. 


Flere arbejdspladser, mere erhvervsliv og kvalitetslandbrug skaber velstand og underbygger vores velfærd. Vores kommune skal derfor være i erhvervs Top 10. 

Jeg arbejder for at modvirke centralisering. Vi har en rigtig stor kommune med mange forskellige bystørrelser og landområder. Jeg ønsker en kommune i balance, hvor alle kan føle, at de er i et fællesskab, der løser fælles opgaver. Det er det, som jeg kalder "sammenhængskraft".

Husk mig på valgdagen - jeg husker dig i hele byrådsperioden
Find mig på Facebook! – jorgenbech.KV21

Kommuneservice

Kommunen er først og fremmest en stor servicevirksomhed, og vi borgere er kunder. Væk med "myndighedskulturen" og ind med "servicekulturen", overalt. Frihed under ansvar skal praktiseres, både i små og store sager.  Kommunen er til for borgerne, ikke omvendt.

Fælles opgaver, mere kvalitet

Kommunen er vores fælles virksomhed, der skal løse fælles opgaver for fællesskabet inden for lovens rammer. De opgaver fortjener at blive løst bedre end bare "godt-nok", fordi borgerne har ikke andre steder at gå hen. Omsorgen for de ældre og for de svage borgere, trivslen og læring på skolerne SKAL være bedre. Kvalitet skal sikres ved effektiv drift, god service og ved at skabe arbejdsglæde blandt kommunens mange medarbejdere. 

ET Lokalt demokrati styrker fællesskab

For mig er det uhyre vigtigt, at alle borgere inddrages og føler, at de er en del af storkommunen. Derfor skal borgerne tages med på råd, overalt hvor det er muligt. 

optimisme er vores grundstof

Fremgangen de sidste 7 år er meget tydelig. Der er skabt ny optimisme og ny dynamik. Vi skal fortsætte i udviklingssporet og tiltrække mere udvikling til HELE kommunen. Og nu SKAL motorvejen helt til Frederikssund. De sidste 25 km skal i gang, så folk ikke længere skal sidde i kø på landevejen. Det giver mere erhverv og mindre kødannelse. Jeg har taget initiativ til at danne foreningen FrederikssundsmotorvejNU som du kan læse mere om her:

Se også Lorry interview her.

Kommunalvalg

Mine personlige stemmer betyder, at jeg kan få lov at fortsætte mit arbejde for en endnu mere klimavenlig og attraktiv kommune, mere gang i hjulene, mere bosætning og flere arbejdspladser. 

Har du et forslag, eller vil du spørge om noget, så ring/skriv til mig. Jeg kommer altid gerne ud til en snak.

By og land

Hornsherred er som det største geografiske område en vigtig del af kommunen og har stort potentiale. Det skal også i fremtiden være en levende del af udviklingen, hvor vi skal finde veje sammen, fx gennem en styrket landsbypolitik. Det er vigtigt at opnå politisk enighed om hvad der må bygges i landsbyerne i hele kommunen.

Erhvervslivet er frontlinjen

Erhvervsliv og landbrug skaber velstand og dermed vores velfærd. Hvis du stemmer mig i byrådet, vil jeg samle flertal for mere gang i hjulene og flere arbejdspladser. Vores kommune skal fortsætte i erhvervs Top 10. 

Kerneopgaver skal løses bedre end godt

Omsorg for ældre og svage borgere, trivsel og læring på skolerne, ungdomsuddannelser, trafiksikkerhed, infrastrukturen og rekreative fritidsfaciliteter, erhvervspleje, kollektiv trafik med busser og fleksibel transport: Der er kun een måde at sikre penge til kvalitet - effektiv drift og arbejdsglæde. Det kan gøres uden at der opkræves mere i skat. Det kræver flere private arbejdspladser i kommunen og færre på offentlig forsørgelse.

UDVIKLING ER DET MODSATTE AF AFVIKLING

Vinge projektet er godt i gang, men vi skal ikke glemme det vi allerede har. Der skal også udvikling til i Frederikssund by, i Slangerup, i Jægerspris og i Skibby. De skal alle være dynamoer for udvikling af bosætning, erhverv og gode institutioner og skoler. 

Læs fx denne artikel om bolig i Skibby

Svar til Per Serup, Dansk Naturfredningsforening

Venstre 21. juli 2021

Klimasikring af lokalplan 140

I lokalavisen skriver formand for Dansk Naturfredningsforening i Frederikssund, Per Serup, under overskriften ”Kommunen dårligt fra start” at vores ”kamplyst for vild natur er forsvundet”. Debatindlægget er møntet på rørlægning…
LÆS MERE

Brug din stemme aktivt

Venstre 21. juli 2021

KOMMUNALVALG 2021

Jørgen Bech: Jeg er din kandidat til kommunalvalget den 16. november 2021 i Frederikssund Kommune

Landsbypolitik

Vi bør i sammenhæng med bosætningsstrategien etablere en landsbypolitik i Frederikssund Kommune. Det er en vigtig udmelding, som jeg naturligvis er helt enig i. Vi bør…

LÆS MERE

Venstre 11. juli 2021

BEDRE KOLLEKTIV TRAFIK

Kandidatliste #KV21

En god bus

Jeg blev rigtig glad, da regionen forrige år besluttede at indsætte hurtigruten fra Skibby til Hillerød, bus 65 E. Den har tydeligvis været…

LÆS MERE

Demokrati og valg

Venstre 8. juli 2021

KOMMUNALVALG 2021

Læs mere om Jørgens holdninger

DEMOKRATI

For nogle valg siden, var jeg ved at sætte en valgplakat op, da tre drenge vel omkring 8-9 års alderen kom forbi. Én af dem spurgte nysgerrigt: "hvad laver du?". Pædagogisk fortalte jeg at der…
LÆS MERE

Venstre 28. juni 2021

Nej til plast i roskilde fjord

Plastic fundet i fjorden

Plastic fundet i fjorden

Nej til mikroplast

Vi kan…
LÆS MERE

Venstre 28. juni 2021

Motorvejen og broen

Motorvejsforeningen mødes med Transportministeren

I 2019 fejrede vi sammen med Kronprinsesse Mary og 30.000 borgere broens færdiggørelse. Siden har man kunnet køre over Kronprinsesse Marys bro. Det er en skøn bro, men brugerbetalingen er der naturligvis ingen af os i lokalsamfundet,…
LÆS MERE