Jørgen Bech

Din lokale byrådsrepræsentant i Frederikssund Kommune

Lokjkj


Jørgen Bech i Frederikssund byråd

Udvikling og fremgang

Jeg arbejder for udvikling og fremgang. Kvalitet i vores dagtilbud, uddannelsessystem og kvalitet i omsorgen for de ældre og de handicappede, det er kommunens kerneopgaver, og medvirker til at gøre kommunen tiltrækkende for nye borgere og erhverv.


Erhvervsliv og landbrug skaber velstand og dermed vores velfærd. Vores kommune skal fortsætte i erhvervs Top 10. 

Jeg står også for at modvirke centralisering. Vi skal nemlig ha' en kommune i balance, hvor alle kan føle, at de er med. 

Husk mig på valgdagen - jeg husker dig i hele byrådsperioden

Kommuneservice

Kommunen er først og fremmest en stor servicevirksomhed, og vi borgere er kunder. Væk med "myndighedskulturen" og ind med "servicekulturen", overalt. Frihed under ansvar skal praktiseres, både i små og store sager. Det er trods alt kommunen, som er til for borgerne, ikke omvendt.

Fælles opgaver, mere kvalitet

Kommunen er sat i verden for at løse fælles opgaver for fællesskabet. De opgaver skal løses bedre end bare godt-nok, for borgerne har ikke andre steder at gå hen. Omsorgen for de ældre og for de svage borgere, trivslen og læring på skolerne SKAL være bedre. Vi skal sikre kvaliteten - og det sker kun ved effektiv drift, god service og ved at skabe arbejdsglæde blandt kommunens medarbejdere - ikke ved at opkræve mere i skat. 

Lokalt demokrati styrker fællesskab

For mig er det uhyre vigtigt, at alle borgere inddrages og føler, at de er en del af storkommunen. Derfor skal borgerne tages med på råd, overalt hvor det er muligt. 

Optimisme er vores grundstof

Fremgangen de sidste 4 år er meget tydelig. Der er skabt ny optimisme og dynamik. Vi skal fortsætte i udviklingssporet og tiltrække mere udvikling til HELE kommunen. Og nu SKAL motorvejen helt til Frederikssund. De sidste 25 km skal i gang, så folk ikke længere skal sidde i kø på landevejen. Det giver mere erhverv og mindre kødannelse. Jeg har taget initiativ til at danne foreningen motorvej NU, som du kan læse mere om her:

Se også Lorry interview her.

Kommunalvalg

Mine mange personlige stemmer betyder, at jeg kan fortsætte mit arbejde for en venligere, sjovere og mere effektiv kommune, mere gang i hjulene, mere bosætning og flere arbejdspladser. 

Har du et forslag, eller vil du spørge om noget, så ring/skriv til mig. Jeg kommer altid gerne ud til en snak.

By og landudvalget

Hornsherred er som det største geografiske område en vigtig del af kommunen og har stort potentiale. Det skal også i fremtiden være en levende del af udviklingen, hvor vi skal finde veje sammen, fx gennem en styrket landsbypolitik. Det er vigtigt at opnå politisk enighed om hvad der må bygges i landsbyerne i hele kommunen.

Erhvervslivet er frontlinjen

Erhvervsliv og landbrug skaber velstand og dermed vores velfærd. Hvis du stemmer mig i byrådet, vil jeg samle flertal for mere gang i hjulene og flere arbejdspladser. Vores kommune skal fortsætte i erhvervs Top 10. 

Kerneopgaver skal løses bedre end godt

Omsorg for ældre og svage borgere, trivsel og læring på skolerne, ungdomsuddannelser, trafiksikkerhed, infrastrukturen og rekreative fritidsfaciliteter, erhvervspleje, kollektiv trafik med busser og fleksibel transport: Der er kun een måde at sikre penge til kvalitet - effektiv drift og arbejdsglæde. Det kan gøres uden at der opkræves mere i skat. Det kræver flere private arbejdspladser i kommunen og færre på offentlig forsørgelse.

UDVIKLING ER DET MODSATTE AF AFVIKLING

Vinge projektet er godt igang, og vi skal ikke glemme det vi allerede har. Der skal også udvikling til i Frederikssund by, Slangerup, Jægerspris og Skibby. De skal være dynamoer for udvikling af bosætning, erhverv og gode institutioner og skoler. 

Jørgen er formand for Plan og Miljøudvalget, næstformand i Teknisk Udvalg, medlem af Opvækstudvalget og medlem af By- og Landudvalget. 

Jørgen har været i byrådet (V) siden 2014. Fra 2014-2017, var han medlem af Uddannelsesudvalget, næstformand i Sundhedsudvalget samt medlem af Vækstudvalget og Teknisk Udvalg. 

Initiativtager til borgerforeningen "Frederikssundsmotorvej NU" 

Gruppeformand for Venstre i Frederikssund Kommune, Repræsentant i Vestforbrændingen og udvalgsformand i lokalforeningen Skibby Aktive. 

Telefon: 6130 9724

Følg mig på facebook:

Seneste læserbrev

Følg Jørgen på Facebook

Se filmen her: Jørgen på youtube 

Skal fjorden være et lukket reservat?

Valg i Frederikssund kommune 2017 

Find job i Frederikssund kommune

Følg kommunalvalget lokalt


Om Jørgen

20. september 2020

Jørgen Bech som major i Forsvaret

Født og opvokset i Rødovre på vestegnen. Har arbejdet og boet flere steder i Danmark og i udlandet. Siden 2000 fast bosiddende i Skibby, gift med Susanne, har 2 piger på 17 og 20 år og 2 drenge på 35 og 38 år.

Udstationeret otte år i Tyskland, Holland og Afghanistan, major (pens 2016).…

LÆS MERE

Respekt for borgerne

9. juni 2020

Borgere i Skibby bibliotekshave

KV17 - Frederikssund
RESPEKT FOR BORGERNE

Det er 10 år siden kommunerne blev sammenlagt, men det har endnu ikke givet alle de servicefordele for borgerne, som var tiltænkt. Vi er i de sidste 4 år kommet et godt stykke…

LÆS MERE

Kommunen er til for borgerne

18. april 2018

Husk mig på valgdagen - jeg husker dig i hele byrådsperioden

Kommunen er til for borgerne, ikke omvendt

Kommunen skal fortsætte i reform- og udviklingssporet.…
LÆS MERE

Tak for jeres tillid

3. december 2017

Tillid er en mærkesag for mig

At være valgt til byrådet er en "tillidspost".  Det er en post, baseret på tillid fra de vælgere, der stemmer personligt på én.  

Der var præcist 400 vælgere, der viste deres tillid, ved at stemme personligt på mig, den 21. november.  Det er dem, og alle mine aktive støtter, som jeg skylder en stor tak. Det er en tillid, som jeg takker for, og som jeg vil gøre…

LÆS MERE

Mærkesager

27. november 2017

Vi bygger bro - samarbejde på tværs, overalt, med alle

Vi skal ikke være naive. I årene, der kommer, er der benhård konkurrence kommunerne imellem. 
Det lokale erhvervsliv og…

LÆS MERE