Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

4. november 2021

en blomstrende kommune med Jørgen Bech

kend din kandidat

At være valgt til byrådet er en tillidspost.  Det er en vigtig post, baseret på tilliden fra de vælgere, der stemmer personligt på én. Det betyder alt for mig, at kunne leve op til den tillid. Det betyder ikke, at jeg kan opfylde alle ønsker, men for en tillidsrepræsentant handler det om at øve indflydelse, hvor det er muligt, inden for vores lokale demokrati. 


For mig er målet for indflydelsen, at vores kommune, Frederikssund Kommune, hele tiden udvikler sig positivt - og at vi får alle med.  At ikke alt kræver en politisk beslutning, for vi skal - som borgere - selv ha' mere ansvar og kunne træffe frie valg.  

Vi skal ikke være naive. I årene, der kommer, er der benhård konkurrence kommunerne imellem. Der er mange udfordringer, som kræver stærke politiske beslutninger. Vores kommunes styrke skal derfor udnyttes fuldt ud: 

Med gode institutioner og skoler, kvalitet i uddannelser, efterspurgte plejehjem og formidable fritidsfaciliteter. Med en god infrastruktur og udsøgt pleje af vores erhvervsliv, der får flere arbejdspladser hertil.

Danmark er et af de bedste samfund, der findes. Vi har frihed til at leve som vi ønsker, og vi er sikret tryghed og et sikkerhedsnet, hvis det går galt. Det skal vi værne om. Jeg prioriterer især 4 områder, der efter min mening vil udvikle kommunen for dens indbyggere:

  • Grøn omstilling med respekt for natur, mennesker og job

  • Ældreomsorg og aktive seniorer

  • Trivsel og læring for børnene og de unge

  • Udvikling  af vores attraktioner og flere, gode boliger

virksomheder og arbejdspladser

Fastholdelse og tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser er et vigtigt mål. I kampen om arbejdspladserne ønsker vi at give gode rammer for erhvervslivet, og det handler om dygtige medarbejder, gerne bosat i kommunen, god økonomi, god infrastruktur, så medarbejderne og varer kan komme hurtigt frem og tilbage. Det drejer sig også om plads til virksomhederne og gode, lokale samarbejdspartnere. 

I vores strategi, har vi for år tilbage fjernet særskatten på erhverv. Vi  markedsfører de erhvervs områder, hvor der er erhvervsbyggemuligheder. På service siden til erhvervslivet har vi hyret en dygtig  partner, Frederikssund Erhverv, som sammen med kommunens erhvervsservice  yder solid service og troværdig støtte til vores virksomheder. Infrastruktur betyder rigtig meget for virksomhederne, så både medarbejdere og produkter kan komme frem og tilbage. 

Vi vil derfor gerne fortælle omverdenen om at Frederikssundsmotorvejen nu er folketingsbesluttet til færdiggørelse fra 2026, om den nye gratis bro og om vores to S-togsstationer med tilhørende gode busforbindelser. 

Medarbejdere er vigtige for virksomhederne. Derfor arbejder vi hårdt på at gøre kommunen endnu mere attraktiv for bosætning, og dermed potentielle medarbejdere. Vi skal være 65.000 indbyggere i 2050. Det er målet, og det skal være endnu lettere at finde bolig og bosætte sig i vores kommune, bl.a. fordi bolig og job går hånd i hånd. 

Virksomhederne bosætter sig ofte der, hvor de kan være sikre på arbejdskraft. Det skal vi have mere af i vores kommune. Sidst, men ikke mindst, så handler det også om at kunne tilbyde uddannelser, herunder især inden for erhvervsfag. 

Vi har haft kæmpe succes med få unge mennesker ind på erhvervsuddannelserne, faktisk ligger vi i dag langt højere end landsgennemsnittet. Den succes bygger vi videre på i de kommende år.

Husk mig på valgdagen - jeg husker dig i hele byrådsperioden

Jørgen Bech ved første spadestik til Kulhuse-cykelstien. 

Vi har fantastiske muligheder her i kommunen - vi har den skønneste natur, vi har vand, vi har fjord, skov, strand, forskellige byer, 33 landsbyer, seværdigheder, transportmuligheder, gode priser og plads. Vi skal passe på vores natur, som et aktiv for os, men vi mennesker skal også kunne være her - med både erhverv og fritidsaktiviteter. 

Den nye bro, motorvejen og udvikling hænger sammen. Derfor skal vi bruge disse muligheder til at trække flere indbyggere, mere erhverv og flere besøgende og turister til. Jeg har bl.a. fremsat visioner om en strandpark, en vikinge-temapark og et badeland i Hornsherred. Det vil jeg fortsat arbejde for.
Vi har så mange muligheder, så vi skal ikke være bange for at ha' store visioner, sætte initiativ og fantasi højt, når det gælder om at trække investorer og iværksættere til kommunen, at lægge holdbare planer og så gennemføre dem. 

Det kan vi bl.a. gøre ved at gøre vores erhvervs service endnu bedre sammen med erhvervsforeningerne. Erhvervs Service skal være erhvervslivets, beskæftigelsen og iværksætternes aktive indgang og støtte. Heldigvis har jeg kunnet være med til at styrke den dagsorden. 

Fantastisk natur i Frederikssund kommune - foto: kajakfoto

Cykelstiprojekt Skibby hovedgade

Venstre 17. september 2021

LÆS MERE

Cykeltræning for børnene

Venstre 17. september 2021

LÆS MERE