Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

8. november 2021

attraktiv friluftsdestination og grønt bosætningsområde

Jørgen Bech til møde om forurening af fjorden

EN STOR KOMMUNE

 • Naturen og fjordene betyder rigtig meget for os alle. De er med til at skabe indre ro og glæde. Og vores kommune rummer helt unikke naturområder og naturkvaliteter.
 • Vi skal fortsat være en friluftsdestination og et grønt og attraktivt bosætningsområde og jeg vil styrke den grønne indsats
 • Naturen og landskaberne, vores fælles historie, de to fjorde med de 3 kyster og de mange maritime muligheder, stilheden og den friske luft over de åbne vidder former livet i vores mange forskellige byer og landsbyer.
 • Et godt sted at bo, leve og arbejde, det er centralt for alle mennesker. Dette skal vi værne om og udvikle bl.a. med flere bæredygtige boliger, rekreative stier, flere naturoplevelser og støtte til de små havne.
 • Storkommunen skal blomstre endnu mere, på alle områder. Den er nemlig det sted, hvor vi sammen løser fælles opgaver til fælles glæde og gavn.

GRØN OMSTILLING

 • Den grønne omstilling skal ske i balance med erhverv og arbejdspladser, så både indtjening og beskæftigelse er på plads, så vi ikke blot flytter arbejdspladser og produktion til udlandet.
 • Udvikling og fremgang er vigtig og nødvendig - fordi alternativet er stilstand. Og stilstand - mens andre bevæger sig fremad - svarer til at bakke. Det duer ikke. Læs mere her

FOR FÅ BOLIGER

 • Derfor skal vi have flere boliger, der er til at betale, og motorvejen skal færdiggøres.  Vi skal have flere senioregnede boliger. Når de ældre ønsker at flytte til noget mindre, skaber det rum for flere unge familier. Der er også brug for boliger, som de unge mennesker har råd til.

UDVIKLE HELE KOMMUNEN

 • Jeg værner om kommunens decentrale struktur. Det er nemlig den, som giver os så mange forskellige muligheder. Så der må ikke være for langt til alting. Og det kræver omtanke, når vi udvikler.

KVALITET I KOMMUNALE TILBUD

 • Jeg prioriterer kvalitet og valgmuligheder i de kommunale tilbud. Uanset om det handler om sundhed, pleje eller omsorg, eller om uddannelse, opvækst eller erhvervsområdet. 
 • Vi skal være langt bedre til den nære sundhed. Alt, alt for mange falder ned mellem to sundhedsstole. Mit forslag er, at vi opretter en koordinerende ”Sundheds-taskforce”, der bygger videre på Corona-erfaringerne.

IDRÆT OG SUNDHED

 • Den tredje svømmehal skal ligge i Hornsherred. Vi skal også udvikle en strandpark ved Isefjorden, til glæde for flere, for turisme er en vigtig indtjeningsmulighed for mange.

TRAFIKSIKKERHED

 •  Jeg har øje for det nære. Vi skal øge ressourcerne til trafiksikkerhed, pleje af veje, fortove og bygninger – så alle kan se, at her er der orden i sagerne. Man skal ikke snuble i skæve fortovsfliser eller bruge unødig energi i vores bygninger.

RESULTATER GENNEM SAMARBEJDE

 • Gode resultater skabes gennem samarbejde. Det er det, jeg står for - udvikling, fremgang og samarbejde om at skabe kvalitet i kerneopgaverne: Ældreomsorg, handicap-pleje, skoler, trafiksikkerhed og moderne kollektiv trafik.

ERHVERVSLIV OG ARBEJDSPLADSER

 • Vi har fået mange nye private jobs. Den udvikling skal fortsættes med en robust erhvervspolitik, hvor det er attraktivt at investere i netop vores kommune.
 • Det skaber endnu flere jobs, fordi virksomhederne søger medarbejdere, og gerne medarbejdere, der bor i nærområdet. Jo flere vi er, jo flere er vi om at dele velfærdsregningen. 
 • Jo flere vi er, jo bedre kan vi øge kvaliteten i de kommunale tilbud, og det gør os alle rigere, både menneskeligt og materielt.  

Nej til "nej"-kultur

Der skal gøres op med ”nej”-kultur. Borgere og virksomheder skal modtage løsningsorienterede forslag, ikke blot afslag. 

Fortsat turbo på udviklingen i Hornsherred og i resten af Frederikssund Kommune. Vinge Station, den ny bro og motorvejen vil tiltrække beboere og erhverv. Det er NU, potentialet skal sikres. Det hedder "rettidig omhu". Vi skal gøre alt hvad vi kan for at motorvejen bliver bygget tidligere end 2026. Den har ventet alt for længe, og folk spilder i tusindevis af timer i kø. 

#frederikssund kommune

Sæt dit kryds ved en lokalpolitiker, som ved hvad han vil og arbejder målrettet, aktivt og konstant for at storkommunen bliver et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde for flere mennesker.

Fantastisk natur - støt dit lokalområde

Naturen i Hornsherred er helt fantastisk. Kom og bo her :-)

Slangerup - en perle i kommunen

Venstre 25. marts 2022

Om Slangerup og Sct. Michaels Kirke 

En af de store, men lidt oversete seværdighed i vores kommune er den gamle købstad Slangerup med Sct. Michaels Kirke. Slangerup Kirke eller Sct. Michaels Kirke, som den også er kendt som, er højt beliggende midt i Slangerup by. 

Den oprindelige kirke, Sct. Michaels Kirke, blev indviet i 1411 efter ombygning/opførelse af tårnet, hvis nederste del stadig kan ses i det nuværende…

LÆS MERE

Venstre 14. marts 2022

Seniorboliger 

Jeg får ofte henvendelser fra mennesker, som søger en betalbar bolig. Det kan jeg desværre ikke hjælpe dem med, men må henvise til boligselskaber, ejendomsmæglere og udlejere. Det er for mig helt tydeligt, at der er kæmpestor mangel på boliger i kommunen, til flere forskellige målgrupper. Vi ser også, at når nyt bliver bygget, står folk nærmest i kø. 

Det glæder mig naturligvis, at der generelt er så stor interesse…
LÆS MERE

Venstre 8. november 2021

Kommunalvalg 2021 - hvem skal jeg stemme på?

Jeg arbejder for udvikling og fremgang samt for at modvirke centralisering. Vi skal ha' en kommune i balance, og alle skal være med. 

Jørgen Bech vil kæmpe for dig i kommunen

Jørgen Bech vil kæmpe for dig

LÆS MERE

Venstre 8. november 2021

Valgplakater kommunalvalg

en blomstrende kommune med Jørgen Bech

Fra den 23. oktober vil du kunne se plakater rundt omkring i kommunen. Hvis du ser een, som hænger forkert, eller…

LÆS MERE

Venstre 4. november 2021

Fjorden skiller og forbinder

Jeg har boet i Hornsherred, Skibby, i 21 år med min familie. Mange poster i skolebestyrelse, fodboldklub bestyrelse, børnehave bestyrelse og min nuværende post i Skibby Aktives bestyrelse har lært mig rigtig meget. Dette var også stærkt medvirkende til at jeg - efter kommunesammenlægningen i 2007 – gerne ville gøre en forskel i byrådet for at modvirke centraliseringen.

LÆS MERE

Venstre 1. november 2021

Resultater siden 2014

En holdbar og fremtidssikret økonomi

 Økonomi, udvikling og ledelse

·         skabt en helt ny vision og strategi for kommunen og dens udvikling bl.a. med en 10-årig milliard investeringsplan,…

LÆS MERE