Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

14. marts 2022

Motorvejen og broen

Jeg har med stor glæde læst folketingets ny aftale om infrastruktur. Den nuværende regering vil i lighed med den forrige også færdiggøre Frederikssundsmotorvejen, men desværre er oplægget at det først sker i 2026. 

Der bør kunne skabes enighed om en tidligere igangsættelse. Frederikssundmotorvejen er det eneste større anlæg, som umiddelbart kan iværksættes: Lovgivningen er på plads, linjeføringen ligger fast og der er en spritny VVM. Samfundsøkonomisk ligger færdiggørelse af vores motorvej helt i top, som det allermest rentable projekt i hele landet. Færdiggørelsen af de sidste 21 km er ikke til at komme uden om: Frederikssundsmotorvejen er det projekt, der har det allerbedste samfundsøkonomiske afkast med en forrentning på 13,1 pct. 

Som bekendt besluttede Folketinget Frederikssundsmotorvejen helt tilbage i 2009.  Regeringen har afsat 55 mia. kr. til færdiggørelse af eksisterende projekter, og færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen koster 2,9 mia. kr.  Færdiggørelsen vil være både fornuftig og rationel. Det vil være en beslutning, som kan bringe glæde til tusinder af daglige pendlere og beboere, ikke kun i Frederikssund, men også i Egedal og Ballerup. De har i årevis afventet dagen, hvor Folketinget gør det påbegyndte arbejde færdigt. Der er så mange fordele ved beslutningen, at jeg med mit positive sind har svært ved at forestille mig at Folketinget ikke træffer den: At bevilge de 2,9 mia. kr. til færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen. Det er ikke for tidligt. 

I infrastrukturaftalen er det heldigvis også besluttet at fjerne brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys bro. Broen blev i sin tid igangsat som et pilotprojekt, hvor det forudsattes at der kom brugerbetaling andre steder. Det gør der åbenlyst ikke, og derfor er det rigtig fornuftigt af fjerne, for det har vist sig, at resultatet er en for ringe kapacitetsudnyttelse. 

Vores bro kan tage mindst 20.000 køretøjer, men kun ca. 3.000 benytter den. Transportbranchen og den kollektive trafik lider også under brugerbetalingen.  Da byrådet tilbage i 2012 fik tilbudt en bro, forudsat at det var med brugerbetaling, fik vi at vide at man forudsatte at der ville komme flere af den type betalingsanlæg i landet. Jeg konstaterer nu  – efter yderligere to mellemliggende regeringer - at de anlæg ikke findes, og at der ikke er planer om samme finansieringsform på tilsvarende projekter andre steder i landet.  Skulle vores fjordforbindelse så være den eneste af sin art i hele landet? Nej, vel.

Det giver ingen mening, når resultatet er en så ringe udnyttelse af investeringen. 

Så dyre infrastrukturprojekter som Kronprinsesse Marys bro og motorvejen skal tilsammen give maksimal nytte for befolkningen. Hensigten med investeringer i transport og infrastruktur er at løfte Danmark, binde landet sammen og gøre os rigere. Hvis vi gør det rigtigt, kan det også gøre fremtiden grønnere. Lad os sammen sikre at Kronprinsesse Marys bro kommer til sin fulde ret sammen med færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen.