Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

25. marts 2022

Sundhedshuset Frederikssund Sygehus

Stadig meget at gøre

Længe har vi i Venstre ønsket os et moderne sundhedshus i Frederikssund Kommune. Vi vil derfor fortsat samarbejde med Region Hovedstaden, Nordsjællands Hospital, praktiserende læger, andre kommuner i nærheden og øvrige sundhedsaktører med at udvikle og nytænke et sundhedshus. Det skal være på Frederikssund Sygehus, hvor vi får flere tilbud samlet.  

Indbyggerne i vores kommune skal opleve at alt det "som ikke er svært, skal være nært". Vi vil have lokale sundhedstilbud af høj kvalitet i Frederikssund Kommune i stedet for at borgerne skal tage til Nordsjælland Hospital i Hillerød for alt, både stort og småt.  

Sundhedshuset i Frederikssund Kommune kunne på den måde supplere den indsats borgerne får på det højt specialiserede hospital. Også Region Hovedstaden har en interesse i at flest mulige borgere bliver behandlet lokalt og kun bliver indlagt på højt specialiserede afdelinger, når det er nødvendigt. 

Status er, at vi er godt på vej med samling af kommunale sundhedstilbud og klinikker. Frederikssund Kommunes rehabiliteringsafdeling har været på det nuværende Frederikssund Hospital længe. Et sundhedshus kan indeholde mange andre funktioner til gavn for borgerne i hele kommunen og tilstødende kommuner. 

det handler om ydelser som:

  • Akutmodtagelse og klinik.

  • Akutpladser, som et alternativ til indlæggelse på hospital.  

  • Bedre lokale tilbud til kronisk syge borgere som ofte har brug for at råd og vejledning som del af et forløbsprogram.   

  • Genoptræningen er allerede forbedret ved at ligge på sundhedshuset, hvor der er et tættere samarbejde med Nordsjællands Hospital. Vi undgår ventetid og brugen af varmtvandsbassinet kan øges.  

  • Det handler også at udbygge vores indsats overfor sårbare børn og familier, så de kan få den bedst start på deres liv. Med placeringen af jordemødre og sundhedsplejen i samme hus har den tidlige indsats allerede fået en langt bedre kvalitet.  

  • Vores mange borgere med kroniske lidelser skal opleve en bedre service gennem et tættere samarbejde mellem Sundhedshuset og Nordsjællands Hospital.  

  • Det handler også om brug af telemedicin og bedre koordinering af hvem der leverer indsatsen i forhold til de forløbsprogrammer, som vores borgere får tilbudt.  

  • Efterspørgslen efter hospicepladser stiger og det kunne være værdigt for mennesker, hvis deres sidste tid kunne leves i deres nærområde. Derfor kunne der også etableres et hospicetilbud. Det kunne være Diakonissestiftelsen eller en anden aktør som etablerer et hospicetilbud.  

  • Privatpraktiserende sundhedsaktører som fx praktiserende læger, praktiserende speciallæger, øjenlæger og kiropraktorer skal selvfølgelig også invitere til at være med, så vi kan give borgerne mere sundhedsbehandling samlet et sted. 

Læs om Venstres sundhedspolitik