Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

8. april 2022

Børn og Unge

Gode skoler og daginstitutioner

Frederikssund Kommune skal være et godt sted at vokse op. Alle børn og unge er selvstændige individer med egne meninger, værdier og handlemåder, som skal inddrages og respekteres af alle voksne omkring dem. I dagtilbud og uddannelser vil Venstre vi sætte fokus på sikre trygge overgange samt inddrage det lokale natur-, forenings-, kultur- og erhvervsliv i børn og unges hverdag. 


Vores børn og unge skal lære mere og trives bedre i vores folkeskoler end de gør i dag. En af de helt store udfordringer idag, er mangel på kvalificerede lærere og pædagoger. Derfor gøres der rigtig meget for at styrke rekruttering og fastholdelse, bl.a. med Projekt "Sammen om Frederikssund". 

Resultaterne bliver fulgt konstant, og vi har fortsat høje ambitioner på vegne af vores børn. I Venstre ønsker vi at børn bevarer nysgerrigheden og glæden ved at lære, i hele deres opvækst.

Uddannelse kommer ikke bare samfundet til gode, men er også en kilde til personlig frihed for det enkelte menneske. Uddannelse giver adgang til muligheder, der ellers ville være uopnåelige. Folkeskolen er den moderne udgave af den tradition for folkeoplysning, der har været med til at definere Venstre og den liberale bevægelse siden 1800-tallet. 


En god og fri folkeskole er derfor en mærkesag for Venstre. Nøglebegrebet i uddannelse er dannelse. De grundlæggende færdigheder skal højnes, ligesom gamle dyder som paratviden har en plads i dannelsen. Vi skal fortsat sætte fokus på, at børn og unge kan begå sig i den digitale verden, som berører de fleste fag, men også i vores sociale, ”fysiske” liv. 

I Venstre fortolker vi ikke faglighed snævert, men har stor respekt også for skolens kreative fag.

Trivsel og høj faglighed i skolerne og dagtilbud