Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

25. marts 2022

Naturstrategi

I Frederikssund Kommune vil vi tage ansvar for at passe på naturen og bidrage til at øge biodiversiteten. Derfor vil vi bevare og udvikle naturområder i kommunen og invitere natur og biodiversitet ind i vores byer. Vi vil være en kommune, hvor mennesker og natur kan udfolde sig side om side, og hvor borgere har adgang til forskelligartede naturoplevelser og gode muligheder for at være i naturen - på naturens præmisser. Læs hele naturstrategien, som netop er sendt i offentlig høring. 

det gør vi ved at:

- Samarbejde og indgå partnerskaber med lodsejere, borgere, frivillige, lokalsamfund, virksomheder og grønne organisationer m.v.

- Udarbejde planer for, hvordan vi kan nå vores målsætninger

Målsætninger

Med Naturen på land vil vi arbejde for at:

 • Stoppe tabet af biodiversitet. 
 • Bevare og udvikle eksisterende natur. 
 • Skabe sammenhæng mellem naturområder.

Med Vand og kyster vil vi arbejde for at:

 • Sikre og forbedre vandkvalitet
 • Opfylde vandområdeplanens målsætninger for vores vandområder, samt skånsom vedligehold af vandløb, der forbedrer levevilkårene for biodiversiteten, og der tilgodeser afvanding jf. vandløbsregulativerne.

Med Bynatur og biodiversitet vil vi arbejde for at:

 • Udvikle vores bynære grønne områder med at henblik på at kunne danne gode rammer for både borgere og biodiversitet. 
 • Give den vilde natur plads i grønne byrum. 
 • Give borgerne en øget naturforståelse ved at opleve vild natur. 
 • Opnå synergieffekter, så biodiversitetstiltag tænkes sammen med byudvikling og klimatilpasning.

Med Naturoplevelser vil vi arbejde for at:

 • Skabe gode bæredygtige rammer for naturoplevelser
 • Gøre det nemt for borgerne at finde og få adgang til naturoplevelser.

Vores fjorde

Danmark er et af de bedste samfund, der findes

Fra Fjord til Sund