Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

Skal det hedde børnehaveklasse (igen)?

7. juni 2023

I Folkeskoleloven omtales det første klassetrin som ”børnehaveklasse”. 

Der står nemlig i § 3 at  Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse og 1.-9. klasse samt en 1-årig 10. klasse.I flere andre kommuner bruger man at kalde det første klassetrin for ”børnehaveklasse”. 

Savannen børnehus

I Frederikssund Kommune har man i mange år benyttet betegnelsen ”nul’te klasse”. I Københavns Kommune har man netop besluttet at gå helt bort fra begrebet "0 klasse" og i stedet benytte "børnehaveklasse". 

Kan det så ikke være ligegyldigt hvad man kalder det klassetrin? Måske, men hensigten med omdøbningen er bl.a. at sende et stærkt signal om, hvad formålet med børnenes første skoleår er. Det skal forstås sådan, at ordet børnehaveklasse måske kan sætte øget fokus på – og styrke trivselsarbejdet - netop fordi ordet "børnehaveklasse" kan signalere at der lægges mere vægt på en blød overgang, hvor leg og social karakterdannelse er vigtigere end karakterer. 

Det første år i skolen skal helst være en tryg overgang mellem børnehaven og de mange års kommende skolegang. Derfor gælder det om at sikre en blød start, hvor der er stærkest mulig fokus på leg og på alt det sociale i forhold til, hvordan man lærer at gå i skole – og knap så meget på det faglige, og hvor hurtigt man lærer at læse. 

Dette kan omdøbning til ”børnehaveklassen” måske være med til. Dette har vi drøftet i Venstre og som Venstres medlem af Skole, Klub og SFO udvalget, har undertegnede fremsendt forslaget til behandling. 

Det er vores håb at vi får en god politisk drøftelse af fordele og ulemper, og at vi på den baggrund kan bidrage til at sætte endnu mere fokus på børnenes trivsel allerede i starten af folkeskolen.

Med venlig hilsen

Jørgen Bech (V)

Medlem af Plan & Teknikudvalget, Klima & Miljøudvalget, Skole, Klub & SFO udvalget samt Job, erhverv & Kultur udvalget

Det første år

Det første år i skolen skal helst være en tryg overgang mellem børnehaven og de mange års kommende skolegang.