Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

4. november 2021

Fjorden skiller og forbinder

Jeg har boet i Hornsherred, Skibby, i 21 år med min familie. Mange poster i skolebestyrelse, fodboldklub bestyrelse, børnehave bestyrelse og min nuværende post i Skibby Aktives bestyrelse har lært mig rigtig meget. Dette var også stærkt medvirkende til at jeg - efter kommunesammenlægningen i 2007 – gerne ville gøre en forskel i byrådet for at modvirke centraliseringen.

Naturen og fjordene skal styrkes med en naturstrategi

Stadig meget at gøre

Fjorden skiller storkommunen, men er også et stærkt bindeled. For mig er det vigtigt at fastholde kommunen som et stort fællesskab, hvor vi er fælles om at løse fælles opgaver med fælles løsninger. Vi skal have øje for styrken i de fælles oplevelser og for den historie, som forbinder os på tværs. Den handler om at påskønne vores skønne landskaber, slotte og kirker og vore to fjorde med tre kyster og de mange maritime muligheder. Den friske luft, stilheden og de åbne vidder, vores mange forskellige byer og landsbyer, den åbne natur og de mange fritidsmuligheder. Jeg synes at vi har mere som forbinder os, end der skiller os. Der er meget, vi kan være fælles om, uanset hvor vi bor.  Jeg vil gerne samarbejdet om at styrke sammenhængskraften og troen på den fælles, gode fremtid. Et frugtbart samarbejde om fælles løsninger, hvor vi taler tingene op er for mig vigtige elementer. 


stor kommune i udvikling - mange flere muligheder

Vi er sammen i en stor kommune på godt og ondt. Det giver fordele og ulemper. Vi er nu 45.440 indbyggere og er en geografisk stor kommune med talrige lokalområder, bl.a. 35 landsbyer, 3 kommunecentre (Skibby, Slangerup og Jægerspris) samt Frederikssund By og snart Vinge som regionalt stationsnære bycentre. Fordelene er en stærkere økonomi og et større fællesskab, ulemperne kan være at meget opleves at være langt væk. 

Større byudvikling må kun finde sted i det regionale center, altså i Frederikssund by og i Vinge. Det skyldes at Staten kræver at større byudvikling kun må ske stationsnært. Der er derfor meget få udbygningsmuligheder i de tre kommunecentre (Skibby, Slangerup og Jægerspris) og nærmest ingenting i landsbyerne og i landområderne. 

Dette er der mange fordele ved, fordi karakteristikken som landbo-kommune også er attraktiv. Det skaber mange forskellige bomiljøer og det er en stor styrke. 

Pointen er også at kommunen vil blive ved med at være decentral i sin struktur. Derfor vil der også i mange år endnu bo flere indbyggere i kommunen uden for Frederikssund by end der bor i byen. 

Bosætning og udvikling bør derfor ske med hensyntagen til den decentrale struktur, velvidende at vi ikke kan have alt i alle byer. Det handler om balance. Størrelsen og forskellighederne betyder også at der konstant skal være øje for både balancen mellem de enkelte tilbud og sammenhængs-kraften i kommunen. Alle lokalområder bør opleves som attraktive, både for indbyggerne og for omverdenen. På den måde kan vi sikre at huse ikke står tomme.  

Siden 2014 er kommunen vokset med godt 1.000 indbyggere. Det er en god udvikling. Jo flere vi er, jo flere er vi om at dele ”velfærdsregningen” og jo bedre kan vi gøre tilbuddene.  

Vores fjorde og havne

MERE LIV OG AKTIVITET – OGSÅ I HORNSHERRED

Befolkningstallet i Hornsherred er ca. 16.500 indbyggere. Det har været ret konstant igennem alle årene. Hornsherred kan maksimalt vokse med ca. 1.000 indbyggere i løbet af de næste ca. 20 år, med de nye boligområder, der kan udvikles. Skibby og Jægerspris, Lyngerup, Gerlev, Dalby og Skuldelev indeholder mulighed for flere boliger, og nogle er i gang. 

Seniorboliger og boliger, som er til at betale for flere – også de unge - er en mangelvare. Derfor skal vi fastholde, at der er behov for begge dele. Vi har også brug for flere lokale arbejdspladser. Derfor skal der arbejdes på udbygning af det nye erhvervsområde i Skibby og gode bredbåndsforbindelser. 

Det er mit håb, at alle fortsat vil støtte op om det liv, som skabes af foreningerne og den lokale detailhandel. Vi skal også udvikle vores samarbejde i Nationalpark Skjoldungernes land og turistdestination Visitfjordlandet. Her har vi naturen og Selsø Slot, som skal prioriteres som den kulturperle slottet og området er.  

Kultur, fritids- og idrætslivet

Vores muligheder for at udfolde os i fritiden styrkes i disse år takket være de mange ildsjæle. Det skal udbygges med nye tilbud, fx Byens Hus i Skibby, som er et nyt kulturelt samlingssted og med de nye padelbaner. Skibby IK har lavet en rigtig flot plan for udvikling af flere idrætstilbud, som bør kunne realiseres. 

Det har altid været min drøm med en svømmehal i Skibby, som endnu et trækplaster for indbyggere og turister i Hornsherred. Det kunne være som et privat-kommunalt samarbejde. Det er indtil videre en drøm, men hvem ved? Måske kan den en dag realiseres. 

Trafiksikkerheden er forbedret med Kyndby-cykelstien og snart også med Kulhuse-cykelstien. Cykelstier og renovering af Skibby hovedgader for at øge sikkerheden for de bløde trafikanter er netop igangsat med første etape i 2022, ligesom en fremtidig cykelsti til Skuldelev nu bliver undersøgt. 

Generelt ser jeg gerne flere cykelstier, fordi de også er med til at binde vores byer sammen. 

Den kollektive trafik er afgørende for livet på landet, selv om der er mange dilemmaer med for få passagerer. Jeg glæder mig over, at det trods alt er lykkedes at fastholde flextur, plustur og rute 65E til Hillerød samt at få den ny hurtigrute 319 til S-toget i Vinge. På den måde er der halvtimes drift til S-tog, og man kan nu komme fra Skibby til S-toget på 15 minutter. Mit håb er, at vi kan stå sammen om at udvikle fællesskabet og løse opgaverne, til glæde og gavn. I ønskes alle en god valgkamp.