Jørgen Bech

Din lokale byrådsrepræsentant i Frederikssund Kommune

Frihed og ansvar

20. november 2017

Stadig meget at forbedre i Frederikssund Kommune

Jeg arbejder for udvikling og fremgang. Jeg står også for at modvirke centralisering. Vi skal ha' en kommune i balance.

Kvalitet i vores uddannelsessystem og kvalitet i omsorgen for de ældre og de handicappede -  det er for mig - kommunens kerneopgaver. Det sker til kommunalvalget 2017 datoen den 21. november 2017 KV17. Læs hvad Venstre og jeg står for. 

kandidater-frederikssund-kommunalvalg 2017
Læs om din kandidat ved at klikke her.

hvem er din venstre kandidat til byrådet KV17?

Kommunen er sat i verden for at løse fælles opgaver for fællesskabet. De opgaver skal løses bedre end bare godt-nok, for borgerne har ikke andre steder at gå hen. Omsorgen for de ældre og for de svage borgere, trivslen og læring påskolerne SKAL være bedre. Jeg vil fortsætte mit arbejde for at det sker, hvis du stemmer mig i byrådet. Det kan du til kommunalvalget 2017 datoen den 21. november 2017 KV17.

Kvalitet og arbejdsglæde - går hånd i hånd

Vi skal sikre kvaliteten - det sker kun ved effektiv drift, god service og ved at skabe arbejdsglæde blandt kommunens medarbejdere - ikke ved at opkræve mere i skat.

Kommunen er først og fremmest en servicevirksomhed. Skiftet fra "myndighedskultur" til "servicekultur" skal derfor fortsætte, overalt. "Frihed under ansvar", skal praktiseres, både i små og store sager. Det er Kommunen der er til for borgerne, ikke omvendt. Derfor bør du huske at stemme på Jørgen Bech, som er kandidat til kommunal

valget KV17 i Frederikssund kommune, uanset om du bor i Skibby, Frederikssund, Jægerspris eller Slangerup, så er jeg din kandidat og repræsentant. 

For mig er det uhyre vigtigt, at alle borgere inddrages og føler, at de er en del af storkommunen. Det sker til kommunalvalget 2017 datoen den 21. november 2017 KV17 i Frederikssund Kommune.

Fremgangen de sidste 4 år er meget tydelig. Der er skabt ny optimisme og dynamik. Vi skal fortsætte i udviklingssporet og tiltrække mere udvikling til HELE kommunen.

Har taget initiativ til at danne foreningen motorvej NU  

Og nu SKAL motorvejen helt til Frederikssund. De sidste 25 km skal i gang, så folk ikke længere skal sidde i kø på landevejen. Det giver mere erhverv og mindre kødannelse. 

Læs mere her: Frederikssundsmotorvej nu!

Stem personligt på mig, så kan jeg fortsætte mit arbejde for en venligere og mere effektiv kommune, mere gang i hjulene og flere arbejdspladser.