Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

8. november 2021

Kommunalvalg 2021 - hvem skal jeg stemme på?

Jeg arbejder for udvikling og fremgang samt for at modvirke centralisering. Vi skal ha' en kommune i balance, og alle skal være med. 

Jørgen Bech vil kæmpe for dig i kommunen

Jørgen Bech vil kæmpe for dig

Fokus på FRihed og ansvar

Jeg arbejder for udvikling og fremgang. Jeg står også for at modvirke centralisering. Vi skal ha' en kommune i balance og der er stadig meget at forbedre.

Kvalitet i vores uddannelsessystem og kvalitet i omsorgen for de ældre og de handicappede -  det er for mig - kommunens kerneopgaver. Det sker til kommunalvalget 2021 den 16. november 2021 KV21. Læs her hvad jeg står for. 

hvem er din kandidat til byrådet?

Kommunen er sat i verden for at løse fælles opgaver for fællesskabet. De opgaver skal løses bedre end bare godt-nok, for borgerne har ikke andre steder at gå hen. Omsorgen for de ældre og for de svage borgere, trivslen og læring på skolerne SKAL være bedre. Jeg vil fortsætte mit arbejde for at det sker, hvis du stemmer mig i byrådet. Det kan du til kommunalvalget 2021 den 16. november 2021 -  #KV21. Nr. 4 på Venstres liste. 

Kvalitet og arbejdsglæde - går hånd i hånd

Vi skal sikre kvalitet - det sker kun ved effektiv drift, god service og ved at skabe arbejdsglæde blandt kommunens medarbejdere - ikke ved at opkræve mere i skat.

Kommunen er først og fremmest en servicevirksomhed. Skiftet fra "myndighedskultur" til "servicekultur" skal derfor fortsætte, overalt. "Frihed under ansvar", skal praktiseres, både i små og store sager. Det er Kommunen der er til for borgerne, ikke omvendt. Brug din stemme aktivt til KV21 i Frederikssund kommune, uanset om du bor i Skibby, Frederikssund, Jægerspris eller Slangerup, så er jeg din kandidat og repræsentant. 

For mig er det uhyre vigtigt, at alle borgere føler, at de er en del af storkommunen. Det er derfor jeg går ind for en fortsat decentral tilgang til udviklingen af kommunen. 

Fremgangen de sidste 8 år er meget tydelig. Der er skabt ny optimisme og dynamik. Vi skal fortsætte i udviklingssporet og tiltrække mere bosætning og udvikling til HELE kommunen.

Har taget initiativ til at danne foreningen #FREDERIKSSUNDSmotorvejNU  

Folketinget har besluttet at motorvejen igangsættes i 2026. Det er godt, men hvis der opstår en mulighed for en tidligere igangsættelse, så skal den naturligvis udnyttes. Vi skal have motorvejen helt til Frederikssund. De sidste 21 km skal i gang, så folk ikke længere skal sidde i kø på landevejen. Det giver mere erhverv tættere på, mindre pendling og mindre kødannelse. 

Læs mere her: Frederikssundsmotorvej nu!

Stem personligt på mig, så kan jeg fortsætte mit arbejde for en venligere og mere effektiv kommune, mere gang i hjulene og flere arbejdspladser.