Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

8. april 2022

Kan man blot lade være med at slå græsset?

Der skrives ind i mellem fra lokalavisens læsere, at man gerne vil ha’ mere natur. Den holdning deler jeg, men det skal gøres ordentligt og med fornuft, for det skal også fungere fremadrettet. Nogle foreslår, at man blot lader være med at slå græsset forskellige steder. 

Det er desværre ikke så enkelt, for der er stor risiko for invasive plantearter. Derfor skal der fortsat plejes. 

Kommunen er ved at omlægge sine plejeplaner. Hensigten er at der skal være flere områder, hvor planter og dyreliv kan blomstre mere vildt, også bynær natur. Det kræver stor omtanke. 

Vi er nødt til først at fastlægge mål og rammer for fremtidige, ændrede plejeplaner, inden de iværksættes. Og ja, det tager lidt tid, men det er nødvendigt, når det skal ske klogt. 

Vi vil have mere natur, men det skal ske uden at vi på kort tid får store problemer med uønskede vækster som fx japansk pileurt, bjørneklo eller gyldenris. 

Man kan læse mere invasive arter på miljøstyrelsens hjemmeside her https://mst.dk/natur-vand/natur/invasive-arter/saerligt-for-kommuner-om-invasive-arter/

Når det er sagt, så mener jeg at vi alle godt kan glæde os over de store fantastiske naturområder, vi har i kommunen. Vi har store skovområder, strandenge og store naturfredede arealer, med mange rekreative muligheder, som alle kan benytte sig af.

Hvad er biodiversitet egentlig?

FN definerer biodiversitet som: ”Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.”
Med andre ord er biodiversitet alt liv på jordkloden, herunder dyr, planter, svampe, bakterier og andet levende både på land og i vand.


Økosystemer, arter og gener

Biodiversiteten består af den mangfoldighed af økosystemer, arter og gener, der omgiver os. Disse 3 elementer bidrager til at give os fødevarer og medicin samt ren luft og vand. Derudover kan biodiversiteten hjælpe med at afbøde naturkatastrofer, modvirke skadedyr og sygdomme samt medvirke til at regulere klimaet.

Biodiversiteten kan også levere økosystemtjenester, der er grundlaget for vores økonomi. Forringelse og tab af biodiversiteten udgør en fare for disse tjenester. Mister vi arter og levesteder, vil det påvirke den velfærd og de arbejdspladser, som er knyttet til naturen. 


Læs mere på Læs om biodiversitet