Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

4. november 2021

Boliger i Frederikssund Kommune

Der skal ske mere end der er sket - også i Skibby


Vi har i dag en kommune, der er i stærk fremgang, på alle områder. Det skaber optimisme, tiltrækker nye borgere og flere arbejdspladser. Også i Skibby mærker man optimismen. Der er et helt ny børnehus, nye idrætsfaciliteter på vej, et helt nyt boligområde tager form med ca. 200 nye boliger. Nu sætter vi arbejdet igang med renovering af Skibby Hovedgade og undersøger muligheder for en cykelsti til Skuldelev. 

Der er afsat mere end 10 mio. kr. til den første projektering af Byens Hus i Skibby. Så mangler vi en bedre stiforbindelse mellem skolen og idrætten. Det vil jeg også arbejde for, siger Jørgen Bech.   

Den ny børneinstitution ved skolen er i brug, en bynær skov er realiseret og øger naturen omkring Nordmandsmosen, ligesom det nye vådområde ved Selsø har skabt en stor naturværdi. Erhvervsområdet i nord udvides. Der er gennemført trafikprojekter med nye bus-sluser, fortove og belysning samt forskønnelse af bymidten med apotekerhaven. Renovering af Møllekrogen og fugletårnet, og så er stisystemet under udbygning, så Fjordstien videreføres ved Møllekrogen fra den nye fine træbro. 

Skibby er en stærk dynamo for lokalområdet og et aktiv for storkommunen. Vi skal blive ved med at tale tingene op, i stedet for ned. Det skaber optimisme og positiv dynamik.  

Og vi er slet ikke færdige. Nu nedsættes en tværpolitisk styregruppe med stærke lokale kræfter, som skal koordinere og arbejde med helheden. Der er flere projekter, som skal i gang, efterhånden som viljen og finansiering er tilstede. Der er fx behov for sikre stier, der kan forbinde oplandet med Skibby. Der er også brug for øget trafiksikkerhed på hovedgaden, bedre adgangsmuligheder for ældre - og måske lykkes det en gang at tiltrække investorer til en vandfacilitet, eventuelt sammen med Lejre. Det er nemlig tilladt at ha' store visioner, for byen, oplandet og kommunen.  Jørgen Bech er bestyrelsesmedlem i borgerforeningen Skibby Aktive, hvor han også er aktiv formand for udvalget til udvikling og infrastruktur. 

Så støt op om dit lokalområde, så det bliver et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde. Vi er en aktiv del af en hel kommune og med stor tro på fremtiden. 

KANDIDAT JØRGEN BECH FREDERIKSSUND KOMMUNALVALG KV21

Læs om Skibby Aktive her