Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

Slangerup - en perle i kommunen

25. marts 2022

Om Slangerup og Sct. Michaels Kirke 

En af de store, men lidt oversete seværdighed i vores kommune er den gamle købstad Slangerup med Sct. Michaels Kirke. Slangerup Kirke eller Sct. Michaels Kirke, som den også er kendt som, er højt beliggende midt i Slangerup by. 

Den oprindelige kirke, Sct. Michaels Kirke, blev indviet i 1411 efter ombygning/opførelse af tårnet, hvis nederste del stadig kan ses i det nuværende kirketårn. Gennem mange år havde kirken en ringe indtægt, og den forfaldt stille og roligt. 

I 1587 lånte byen 1000 daler af Kongen Frederik 2. til at bygge en ny kirke. Den stod færdig i 1588 og var det på det tidspunkt et af Danmarks største byggerier. 

Den mest kendte præst fra Slangerup Kirke er Thomas Kingo, som var præst her fra 1668 til 1677. Siden blev han biskop i Odense, men hans salmer anvendes flittigt i hele landet. 

 Når du i dag træder ind i Slangerup kirke, Skt. Mikaels, oplever du en moderne, funktionel kirke. Som sådan er den udgangspunkt for et levende og aktivt menighedsliv, og så er den en del af byen Slangerups historie og et stykke Danmarkshistorie. 
  
Slangerups historie rækker tilbage til Vikingetiden, hvor byen blev grundlagt som handelsplads ved en befæstet kongsgård. Middelalderen igennem var Slangerup en af Danmarks vigtige købstæder, og i det lys skal Slangerup kirke, Skt. Mikaels, ses. Kirken blev genindviet i 1588 som et projekt skabt af købstadens borgmester og rådmænd efter en dyb konflikt med kong Frederik 2. 

Enestående arkitektur 

Det arkitektoniske hovedindtryk er en tidløs, klassisk kirkebygning, fordi den på en og samme tid opsummerer mere en et årtusinds traditioner for kirkebyggeri og bryder med de samme traditioner, ved at sammensætte dem på en ny måde. 
  
Byggeteknisk anvendte arkitekterne nye stabilitetsberegninger, murerteknikker, og en unik konstruktion af de selvbærende hvælvinger og et usædvanligt genbrug af brugte byggematerialer. Kirkens enorme tagkonstruktion over langskibet er efter hollandsk forbillede. Moderne konstruktionsberegninger viser, at der er perfekte balancer overalt i bygningen. 


Fra trækapel til arkitektonisk mesterværk 

Kristendommen kommer til Slangerup 

Den første Skt. Mikaels Kirke i Slangerup var efter al sandsynlighed et kapel i træ opført på kongsgården, der lå på nordbredden af Græse Å lidt vest for den nuværende Brobæksgade. Det kan måske dateres til midten af 800-tallet, og med en vis sandsynlighed til tiden omkring år 826, hvor kong Horik 1. havde givet missionsmunken, Ansgar, fra ærkebispesædet i Hamborg tilladelse til at rejse igennem hans riger og lande. Alternativt kan det dateres til senest Ansgars anden gennemrejse i 848.   

I årene omkring 1050 må kapellet være blevet flyttet udenfor den kongelige befæstning og til selve handelspladsen og vikingetidsbyen, Slangerup. Som det kendes fra tidens andre kirkebyggerier fx Hørning og i Norge, har der været tale om lille stavkirke i træ. Navnet, Skt. Mikaels Kirke, kan kun have fulgt med fra kongsgården, eftersom denne ærkeengel altid kun er knyttet til magtcentre.   
  
Træbygninger forgår, byer består og tidligt i 1090'erne påbegyndtes en større og for den tid meget kostbar teglstenskirke på den 55 meter høje bakke, hvor den nuværende kirke ligger. Navnet fulgte med, så denne ny, og for den tid meget kostbare, teglstenskirke skulle således afløse byens første, brugte kirke i træ. En omfattende velstand baseret på kombinationen af kongsgård og handel slog for alvor igennem. Slangerup har på daværende tidspunkt været en af Danmarks største og vigtigste handelsbyer. Arkæologerne har også i store træk fastlagt byens geografiske udstrækning, og den kunne sammenlignes med bl.a. Hedeby, Århus og Køge.    
 
Læs mere om Slangerup kirke, Skt. Mikaels fra trækapel til arkitektonisk mesterværk i europæisk format.