Frederikssund Kommune

Dit byrådsmedlem Jørgen Bech

4. november 2021

Svar til martin Kirchgassener

Socialdemokratiets Martin Kirchgassener fremsætter i lokalavisen og på facebook nogle ret så forkerte påstande vedr. et udviklingsareal i Skuldelev (syd for Sølvkærvej). 

Lad mig forsøge at rette nogle af misforståelserne: 

  • Jeg vil naturligvis gerne understøtte landsbyens udvikling med boligudvikling, hvor dette er muligt inden for planlovens rammer
  • Planloven kræver særlig beskyttelse af arealer i kystnærhedszonen, altså inden for 3 km fra kysten
  • I disse kystnærhedszoner skal nye boligudlæg først ansøges som udviklingsarealer og godkendes af Staten igennem et landsplansdirektiv. Dette kan kun ske hvert fjerde år ifm den samlede, opdaterede kommuneplan
  • Arealet er allerede for nogle år siden ansøgt som udviklingsareal
  • Statslig godkendelse kan forventes inden udgangen af 2021
  • Såfremt staten godkender det, kan kommunen senere udlægge arealet som et fremtidigt boligareal. 
  • Dette forudsætter dog areal-rummelighed inden for Planlovens 12 års regel (§11.a.)
  • Kommunen ejer kun en del af arealet. Forudsat at areal-rummeligheden kan opfyldes, kan denne del af arealet udbydes til salg mhp. lokalplanlægning til et boligområde
Planlovens nye restriktioner kan vi takke Folketingets flertal for. Der er i mit optik brug for langt mere fleksibilitet, især i kystnærhedszoner i de bynære områder samt i landzonen, som fx i Skuldelev. 

Tak til Herr Kirchgassener for hans interesse, som rutinemæssigt viser sig ca. hvert fjerde år. Hvis nogen har yderligere spørgsmål, 

Med venlig hilsen

Jørgen Bech (V) 

Formand for Plan & Miljøudvalget